E-mail wcdehoeve@gmail.com
telefoon: 7951648


Geachte bewoner van de Hoevenbuurt,
Zoals u wellicht weet, bestaat in onze wijk al ruim 37 jaar de wijkvereniging Hoevenbuurt, Deze wijkvereniging is opgericht in het jaar 1979, het jaar dat onze wijk ontstaan is.

Deze wijkvereniging heeft zich in het wijkcentrum de Deel, ook intensief bezig gehouden met het organiseren van heel veel recreatieve activiteiten voor jong en oud.

Door gemeentelijke bezuinigingen kwam er een paar jaar geleden helaas een eind aan de activiteiten in wijkcentrum de Deel en werd besloten met een kleine subsidie verder te gaan in een winkelpand in de Winkelhoeve. Helaas komt ook daar een einde aan, de gemeenteraad heeft besloten deze subsidie aan het einde van het huurcontact van deze winkel, (31 mei 2017) te beëindigen. We komen dus letterlijk op straat te staan.

Het bestuur heeft haar best gedaan om externe financiers te benaderen met de vraag of zij de kosten van ons pand aan de Winkelhoeve (deels) voor ons zouden willen opvangen maar dat is niet gelukt. Bovendien is een groot probleem dat we na 31 mei 2017 het huurcontact met Lidl uitsluitend kunnen verlengen als we akkoord gaan met een huurperiode van minimaal 5 jaar. De subsidie die nodig is om het pand te exploiteren en onze aktiviteiten te financieren bedraagt om en nabij de € 11.000, - per jaar.

Hierbij komt ook nog dat het uiterst moeilijk is om nieuwe bestuurders te vinden, die de kar willen trekken. U zult begrijpen dat het daardoor bijna onmogelijk is om door te gaan met onze activiteiten.

De algemene ledenvergadering gehouden op WOENSDAG 23 november j.l. heeft op voorstel van het bestuur besloten om de beide verenigingen op te heffen.

Inmiddels zijn alle activiteiten per 22-12-2016 gestopt en zelfstandig elders ondergebracht.


Helaas is het niet anders.
Namens het bestuur,
Jos Sloot voorzitterCitaat van week 20

Beter weg dan later niet te vinden.   ( Gerard Reve )


Created by Fakey.net webmaster